Pogoji poslovanja

1. NAROČILO IN CENE

Vse cene navedene na spletni strani www.bigfishbike.si že vsebujejo DDV. Naročilo kolesa je mogoče z izpolnitvijo obrazca na spletni strani. Plačilo se izvede po predračunu.

2. GARANCIJA

Za zložljivo kolo Bigfish velja 1-letna garancija. Deli in material podvržen obrabi (zračnice, zavorne obloge,…) nimajo garancije.

Izjavljamo, da potrošniku, ki je kupil BIGFISH zložljivo kolo pri uradnem prodajalcu, pod tukaj navedenimi pogoji, jamčimo za lastnosti ali brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku.

Obvezujemo se, da bomo potrošniku, ki predloži originalni račun pooblaščenega BIGFISH prodajalca, na njegovo zahtevo, predloženo v garancijskem roku, na svoje stroške v pooblaščenih servisnih prostorih poskrbeli za odpravo napak in tehničnih pomanjkljivosti izdelka, ki bi nastale ob pravilni in razumni uporabi v času veljavnosti garancije. Izdelek, ki ne bo popravljen v roku 45 dni od dneva predložitve zahtevka za popravilo, bo na zahtevo upravičenca do garancije zamenjan z brezhibnim izdelkom. V primeru, da pokvarjeni del ali proizvod ni identično zamenljiv, si pridržujemo pravico do zamenjave z najmanj enakovrednim izdelkom.

Veljavno garancijo dokazujete s potrjenim garancijskim listom in originalnim računom, ki je sestavni del garancijskega lista in vsebuje firmo, sedež prodajalca ter datum izročitve blaga potrošniku. Upravičenec iz garancije je le originalni kupec, ki je kolo kupil pri pooblaščenem BIGFISH prodajalcu. Garancijski rok za izdelek je 12 mesecev od izročitve.

V primeru klasične prodaje je datum izročitve blaga enak datumu izdaje računa. V primeru prodaje na daljavo se šteje, da je datum izročitve blaga 20. dan od datuma izdaje računa. V primeru kasnejše izročitve blaga, se upošteva kasnejši rok izročitve blaga ob predložitvi potrdila o vročitvi. V primeru, da je blago kupcu izročeno pred potekom 20. dne od izdaje računa se šteje, da ima kupec vse pravice iz tega garancijskega lista tudi v času od dejanske izročitve blaga, do poteka 20. dne od izdaje računa.

3. DOBAVNI ROK

Za izdelke na zalogi je dobavni rok 5 do 10 delovnih dni od dneva potrditve kupčevega naročila oz. plačila predračuna. V primeru daljšega dobavnega roka bomo kupca o dobavnem roku obvestili.

4. DOSTAVA

V primeru, da je izdelek na zalogi, bo dostavljen na vaš dom v roku do 10 delovnih dni, šteto od dneva plačila predračuna, z dostavno službo Bona J. Stroški dostave se zaračunavajo po veljavnem ceniku Bona J.
Bona J dostavlja naročeno blago na vaš dom.

5. NAČIN PLAČILA - PLAČILO PO PREDRAČUNU

V primeru naročila blaga preko spletne strani, se plačilo izvede po izdanem predračunu in blago dostavimo kupcu v dogovorjenem roku po prejetem plačilu. Dobavni rok velja od dneva prejetega plačila predračuna.

6. IDENTIFIKACIJA STRANK OB PREVZEMU BLAGA

Prodajalec oziroma od njega pooblaščena dostavna služba, si pridržuje pravico, da na primeren način preveri istovetnost prevzemnika blaga (vpogled v osebne ali druge dokumente), saj s tem zagotovimo, da naročeno blago lahko izročimo pravemu naročniku.

7. VELJAVNOST PONUDBE

Pri nakupu veljajo cene v trenutku potrditve naročila. Vse cene vključujejo DDV. Cene se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Cene veljajo le za nakupe na spletni strani www.bigfishbike.si. Slike so lahko samo simbolične in ne odražajo vedno v celoti dejanskega stanja.

8. REKLAMACIJE IN INFORMACIJE

V primeru reklamacije ali potrebe po dodatnih informacijah pričakujemo vaše sporocilo na email naslov: info@bigfishbike.com.

9. PRAVICA DO ODSTOPA OD POGODBE IN VRAČILO BLAGA

Potrošnik ima pravico, da v 14-ih dneh od prevzema blaga podjetju sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Šteje se, da je sporočilo pravočasno, če je pošiljka oddana v roku. Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je neposredni strošek vračila blaga. Slednjega mora vrniti podjetju najkasneje v 30-ih dneh od sporočila o odstopu. Blago mora biti nepoškodovano in v nespremenjeni količini, z originalno embalažo.

V primeru vračila vas prosimo, da nas o tem predhodno pisno obvestite. Svoj zahtevek za vrnitev izdelka pošljite na email naslov: info@bigfishbike.com.